Zde naleznete archiv aktualit:

Přidáno 25-05-2021:
Žádost o úhradu členskéo příspěvku na rok 2020:

PDF

DOC

Přidáno 17-02-2020:
Zpráva o činnosti představenstva za rok 2018:


PDF

DOC

Přidáno 15-11-2019:
Vystavovani a vedeni pracovní neschopnosti:

PDF

Přidáno 06-06-2019:
Žádost o úhradu členského příspěvku:

PDF


DOC

Zápis 2017/12 z jednání představenstva:

PDF

DOC

Přidáno 02-01-2017:

PDF

DOC

PDF

DOC

Přidáno 11-8-2015:
Zápis a návrh usnesení celookresního volebního shromáždění OS ČLK Blansko konaného dne 12 .3. 2015 v 17.00 hodin v Hotelu Skalní mlýn Blansko:

PDF

DOC

Zprava o hospodaření OS ČLK Blansko k 31.12. 2014:

PDF

DOC

Přidáno 13-4-2015:
Pozvánka na celookresní shromáždění OS ČLK Blansko:

PDF

DOC

Žádost o úhradu členského příspěvku na rok 2015:

PDF

DOC

Přidáno 11-2-2015:
Stanovisko k indikaci vyšetření pro účely a potřeby posudkové činnosti organizací České správy sociálního zabezpečení

PDF

Stanovisko rady kraje ČLK k indikaci vyšetření pro účely a potřeby posudkové činnosti organizací České správy sociálního zabezpečení

PDF

Přidáno 30-8-2014
Stanovisko k indikaci vyšetření pro účely a potřeby posudkové činnosti organizací České správy sociálního zabezpečení

PDF

Přidáno 24-7-2014:
Zápis č. 1/2014 z jednání představenstva

PDF

DOC

Přidáno 6-7-2014:

Zápis z celookresního shromáždění OS ČLK Blansko:

PDF

DOC

Zpráva o hospodaření OS ČLK Blansko:

PDF

DOC

Přidáno 24-3-2014:

Pozvánka na celookresní shromáždění členů OS ČLK Blansko:

PDF

DOC

Žádost o úhradu členského příspěvku na rok 2014:

PDF

DOC

Přidáno 8-2-2014:

Stanovisko k indikaci vyšetření pro účely a potřeby posudkové činnosti organizací České správy sociálního zabezpečení:

PDF

Zápis z celookresního shromáždění OS ČLK Blansko:

PDF

DOC

Výroční zpráva za rok 2012:

PDF

DOC

Přidáno 10-4-2013:
Aktuální dokumenty pro rok 2013:
Práva a povinnosti lékařů – PDF
Práva a povinnosti lékařů – DOC
Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a jeho aplikace v léčebně preventivní péči – PDF
Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a jeho aplikace v léčebně preventivní péči – DOC

Přidáno 24-1-2013:

Vážené kolegyně a kolegové,

Věnujte prosím pozornost přiloženému návrhu úhradové vyhlášky. Již na první pohled je jasné, že se pan ministr Heger snaží za svoji neschopnost získat pro zdravotnictví dostatečné finanční zdroje potrestat lékaře a přinutit nás, abychom podstatnou část zdravotní péče poskytovali pacientům zadarmo.

K návrhu vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví tzv. vnitřní připomínkové řízení s tím, že své připomínky můžeme uplatnit nejpozději do 5.12.
tedy do pěti pracovních dnů.

Česká lékařská komora v žádném případě s okrádáním svých členů souhlasit nebude. Na připomínkách již pracujeme. Vzhledem ke komplexnosti textu si vás však tímto dovoluji požádat o zaslání vašich připomínek a to do pondělí 3.12. na adresy: sekretariát@clkcr.cz a pravni@clkcr.cz

S kolegiálním pozdravem Milan Kubek

PDF

DOC

Vítězství České lékařské komory u Ústavního soudu

PDF

DOC

Vítězství České lékařské komory u Ústavního soudu

PDF

DOC

Důležité upozornění pro nestátní zdravotnická zařízení

Dne 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který poskytovatelům zdravotní péče nově poskytovatelům zdravotních služeb ukládá povinnosti podat žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb na krajský úřad příslušného kraje ve lhůtách stanovených v § 121 zákona o zdravotních službách.

Žádosti budou podávat osoby oprávněné jednat za provozovatele nestátních zdravotnických zařízení v souladu se zákonem o zdravotních službách od 1.4.2012 do 31.12.2012.Formuláře žádostí pro nestátní zdravotnická zařízení naleznete ZDE

Žádost o “PŘEREGISTRACI” – FYZICKÉ osoby

Žádost o “PŘEREGISTRACI” – PRÁVNICKÉ osoby

V případě, že žádost nebude doručena ve lhůtě do 31.12.2012, registrace nestátního zdravotnického zařízení zanikne ze zákona po uplynutí 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona tj. 1.4.2015.

 

Žádost o úhradu členského příspěvku na rok 2012:

PDF

DOC

Dopis prezidenta České lékařské komory lékařům:

PDF

DOC

Kroměřížská výzva České lékařské komory:

PDF

DOC

Zpráva o hospodaření OS ČLK Blansko za rok 2010:

PDF

DOC

Zpráva o hospodaření OS ČLK Blansko k 31.12.2008

PDF

DOC

Zápis č. 1/2010 z jednání představenstva

PDF

DOC

Zápis č. 2/2010 z jednání představenstva

PDF

DOC

Zápis č. 3/2010 z jednání představenstva

PDF

DOC

Zápis č. 4/2010 z jednání představenstva

PDF

DOC

Zápis č. 5/2010 z jednání představenstva

PDF

DOC